Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-11-11

Hukuki Makaleler

çocuk pornosu suçu

Müstehcenlik Suçu

Müstehcenlik suçu TCK madde 226’da düzenlenmiş cinsel içerikli bir suç tipidir. Türk Ceza Kanunu’ndaki düzenlemeye göre müstehcenlik suçu farklı türleri olan ve cezası da eylemin türüne göre değişen bir suçtur. Suç kapsamına giren müstehcen ürünlerin üretilmesi, satışı, dağıtımının yapılması, kiralanması, sergilenmesi TCK 226 çerçevesinde suç olarak tanımlanmıştır. Peki her tür müstehcen ürün suç kapsamında mıdır? Hayır. Kanundaki müstehcen içerikler farklı kategorilere ayrılmıştır. İçeriğinde çocukların kullanıldığı, ceset veya hayvanlar üzerinde gerçekleştirilen cinsel davranışlara ilişkin müstehcen ürünler içerik itibariyle her koşulda suçtur.

Bunun yanında “doğal olmayan yollardan” cinsel davranışlar da suç kapsamına girmektedir. Ancak kanunda normal olmayandan neyin kastedildiği belli olmadığı için uygulamada genelde eşcinsel içerikler bu kapsamda değerlendirilmektedir. Bunlar dışında kalan normal müstehcen ürünler ise içerik itibariyle suç değildir ancak bunların çocukların görüp erişebileceği yerlerden uzakta satılması ve kapalı devre olarak satılması gerekmektedir.

Müstehcen nedir?

Müstehcenlik ne demek sorusu bu suç tipiyle ilgili açıklamalara girilmeden önce ilk cevaplanması gereken sorudur. Müstehcen kavramı, cinsel içerikleri tanımlamak için kullanılan Arapça kökenli bir sıfat olup, müstehcenlik de “müstehcen olma” manasına gelmektedir. TDK Sözlük‘ün tanımına göre de bu kelimin anlamı “açık, saçık ve edebe aykırı” demektir. Hukuki anlamda müstehcenlik ise, TCK 226’da düzenlenen suçun adıdır.

Suçun Soruşturulması

Bu suçlarla ilgili soruşturmalar yurt dışından gelen ihbarla başlar ve emniyet genel müdürlüğü bu ihbarı ilgili il emniyet müdürlüklerinin siber suçlarla mücadele birimine gönderir. Ardın genelde kişinin evinde arama yapılarak bilgisayar disklerine el konulur ve bu diskler üzerinden yapılan bilirkişi incelemesi sonucunda da kamu davası açılır.

Müstehcenlik suçunun cezası nedir?

Müstehcen içerikli ürünleri basın ve yayın yolu ile yayınlama veya yayınlanmaya aracılık suçunun cezası 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezasıdır. Bu tür müstehcen içerikli ürünlerin üretiminde çocukları veya temsili çocuk görüntülerini ya da çocuk gibi görünenleri kullanma suçunun cezası 5 ila 10 yıl arası hapis cezasıdır. Müstehcen ürünleri ithal veya ihraç etme, çoğaltma, nakletme, satma, depolama, bulundurma veya başkalarının kullanımına sunma suçunun cezası ise 2 ila 5 yıl arası hapis cezasıdır. İçeriğinde şiddet kullanılan, hayvanlarla veya ölü insan bedeni üzerinde ya da anormal yoldan yapılan cinsel davranışların bulunduğu müstehcen ürünleri üretme, ithal etme, satma, satışa arz etme, nakil, depolama, başkasının kullanımına sunma veya bulundurma suçunun cezası ise 1 ila 4 yıla kadar hapis cezası olarak belirlenmiştir. Ayrıca TCK 226’da tüm bu suçlar için müşterek bir hüküm olarak 5.000 gün karşılığı adli para cezası öngörülmüştür.

Müstehcenlik Suçu Avukatı

Müstehcenlik suçu nedeniyle açılan ceza soruşturmaları ve ceza davaları dosyaları bilişim suçları kapsamına girmektedir. Dolayısıyla bu suç nedeniyle açılan savcılık dosyalarıyla ceza davalarının ceza avukatı larak tecrübesi olan bir bilişim avukatı tarafından takibi önelidir.