Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-11-11

Hukuki Makaleler

ceza avukatı

Ceza Avukatı

Ceza avukatı, ceza hukuku alanında profesyonel hizmet veren ve bu konuda birikim ve tecrübeye sahip olan avukatlara denilmektedir. Bu alanda çalışan avukatlar özellikle Türk Ceza Kanunu (TCK) ve Ceza Muhakemesi Kanunu (CMK) konularında deneyim sahibidirler. Ceza hukuku alanında çalışan avukatlar özellikle savcılık soruşturmaları ve ceza davalarını takip etme konusunda uzmandırlar. Halk arasında ceza hukuku alanında çalışan avukatların sanki sadece şüpheli veya sanıkları savunduğu gibi bir algı vardır ancak bu yanlıştır. Nitekim ceza hukuku çalışan avukatlar şikayetçi/mağdur tarafı da temsil edebilir.

Ceza alanın çalışan bir avukatının görevi müşteki veya şüpheli/sanık avukatı olmasına göre değişiklik gösterir. Ancak her halükarda etkin bir soruşturma yürütülmesi noktasında uzman bir avukatla çalışmanın önemi yadsınamaz. Eğer mağdur/şikayetçi tarafı temsil ediyorsa işlenen suçun dilekçeyle savcılığa sunulması ve delillerin toplanması konusunda dosyaya katkı sağlayacaktır. Eğer şüpheli veya sanığı temsil ediyorsa da soruşturma ve kovuşturma aşamasında müvekkilinin savunmasını yapacak, ifade alınması söz konusuysa işlem sırasında müvekkilinin yanında olacak ve en önemlisi her aşamada müvekkilinin menfaatlerini koruyacaktır.

Savcılık Soruşturmasında Avukat Rolü

Ceza avukatı soruşturma aşamasında müştekinin avukatlığını üstlenmişse kusursuz bir dilekçeyle müvekkilin mağduriyetini gerekli yargı makamına aktarmakla ve kamu davası açılana dek yapılacak soruşturma işlemlerini hem takip etmekte hem katkı sağlamaktadır. Ayrıca delillerin toplanmasına ve yeni gelişmelerin dosyaya sunulmasında da savcılığa yardımcı olacaktır. Böylece mağdur taraf bakımından ceza hukuku avukatı ile çalışmak daha etkin ve efektif bir soruşturma yürütülmesine fayda sağlayacaktır. Örneğin internet dolandırıcılığı suçları veya şantaj dolandırıcılığı gibi bilişim suçları mağduru olan bir kişinin bir bilişim avukatı tecrübesi olan bir ceza hukukçusuyla çalışması kuşkusuz önemlidir.

Şüphelinin tarafın ceza avukatı ile çalışması halinde ise avukat, ifade ve savunmaların hazırlanmasını sağlayacağı gibi şüpheliye ifade esnasında da eşlik edecektir. Nitekim soruşturma aşamasında verilecek ifade soruşturmanın seyri ve kamu davasına dönüşüp dönüşmemesi bakımından son derece belirleyici işlemdir. Zira eksik veya yanlış bir ifade takipsizlikle sonuçlanacak bir soruşturmayı ceza davasına dönüştürebilir.  Bu bakımdan şüphelinin henüz ifade vermeden evvel uzman avukat desteğinden faydalanması büyük önem arz eder ve sürecin seyrini değiştirir.

Ceza Davalarında Avukat Desteğinin Önemi

Ceza davalarında uzman bir avukatla çalışmak da son derece önemlidir. Mağdurun dava aşamasında tecrübeli bir avukatla çalışmaya başlaması ceza davasının nasıl sonuçlanacağını önemli ölçüde etkiler. Düzgün yazılmamış bir dilekçeler, doğru bir yönlendirme olmaksızın verilen ifade ve yeterli delil toplanmaması durumunda dosya beraatle sonuçlanabilir ve mağdur hayal kırıklığına uğrayabilir. Mağdur/şikayetçi taraf bu şekilde kendisini davada daha etkin şekilde temsil ettirebilir, sanığa sorular sordurabilir, delil toplanmasına ilişkin taleplerini mahkemeye sunabilir, işlenen suçun kanıtlanması ve sanığın yüksek bir ceza alması için uğraşacaktır.

Aynı şekilde ceza davasında yargılanan bir sanığın ceza avukatı desteği olmaksızın vereceği eksik veya yanlış bir ifade ya da yapacağı yetersiz bir savunma sonucunda da mahkumiyet kararı çıkabilir. Ya da kanundaki indirim sebeplerini bilmeyen sanık bunalara yönelik savunma yapamayacağı için daha yüksek bir cezayla karşı karşıya kalabilir. Zamanışma, hukuka uygunluk sebepleri, hukuka aykırı delil gibi teknik hukuki bilgi gerektiren savunmaları da yalnızca tecrübeli bir avukat yapabilir. Dolayısıyla sanık açısından dava aşamasında beratt kjararı alınması veya en alt sınırdan ceza alınması bakımından uzman bir avukatla çalışmak uyun olacaktır.

Tecrübeli Bir Ceza Avukatıyla Çalışmak

Her alanda olduğu gibi ceza hukuku alanında da dava çeşitliliği, olası sonuçlara aşina olmak ve ona göre aksiyon almak bakımından avukatın tecrübesi oldukça önemlidir. Kıdemli avukat sayılmak için en az 5 yıl tecrübe gerekmekle birlikte, ceza hukuku alanında uzmanlaşmak için fikrimizce 10 yıldan daha uzun bir süre gerekmektedir. Nitekim bir alanda uzmanlaşmanın en iyi yolu o alanda yeterince dosya takip etmektir. Gerçek anlamda ceza hukuku alanında tecrübeli bir avukat bulmak oldukça zordur. Dolayısıyla avukatın özgeçmişi konusunda detaylı bir araştırma yaptıktan sonra avukat seçimi yapılması yerinde olacaktır. Suç mağduru olan veya suç şüpheli altında olan, ya da savcılık soruşturma dosyası veya ceza davası dosyasında taraf olan kişiler 20 yılı alan ceza hukuku tecrübesi olan büromuzdan ceza avukatı desteğe alabilirler.