Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-11-11

Hukuki Makaleler

bilişim avukatı

Bilişim Avukatı

Bilişim avukatı, internet hukuku, bilişim suçları gibi bilişim teknolojileri alanına giren konularda hukuki olarak uzmanlaşmış, bilgi ve tecrübe sahibi olan avukatlar için kullanılan bir terimdir. Bu bakımdan bilişim avukatı, bilişim teknolojisine ve bu alanda kullanılan teknik terimlere hakimdir. Ayrıca elde edilen dijital delilleri analiz edebilecek seviyede deneyim sahibidir. Dolayısıyla bilişim avukatı sahip olduğu tüm bu özellikler sayesinde, müvekkili ile teknik yönden sağlıklı ve olumlu bir iletişim kurabilecek ve davanın seyrinde de yine teknik detaylara hakim olarak gerekli hukuki desteği sağlayabilecektir. Hukuki alan olarak bilişim hukuku dendiğinde bunun için internet hukuku, kripto para hukuku, e-ticaret hukuku ve bilişim suçları veya şantaj suçları gibi geniş bir yelpaze söz konusudur. Bilişim alanında çalışan avukatların bazıları özel hukuk bazıları ceza hukuku alanında uzmanlaştığı gibi bazen her iki alanda görev yapan avukatlara rastlamak da mümkündür.

Bilişim Avukatının Çalışma Alanı

Ceza hukuku anlamında tüm siber suçlar ve bilişim suçları bilişim hukuku avukatının alanına girmektedir. Ayrıca bilişim avukatları e-ticaret hukuku alanında da çalışmalar yürütmektedir. Özellikle e-ticaretin son yıllarda gelişmesi ve popülerleşmeye başlaması ile bununla ilgili pek çok hukuki düzenleme yürürlüğe girmeye başlamıştır. Bu sebeple e-ticaret sitelerinin mesafeli sözleşmeleri gibi pek çok hukuki belgelerinin hazırlanması görevi de yine bilişim avukatları tarafından üstlenilmektedir. Kripto para hukuku ve kripto para suçları da aynı şekilde bilişim hukuku avukatının görev alanındadır. Bunlar dışında görüntü ifşa suçlarının içerik kaldırma işlemleri gerektirmesi bakımından intikam pornosu görüntülerinin kaldırılması veya ifşa sitelerinden görüntü kaldırma gibi işlemler de bilim avukatlarınca yapılmaktadır.

Bilişim Suçları

Bilişim suçları genel bilişim suçları ve özel bilişim suçları şeklinde ikili bir yarıma tabi tutulabilir. Bunlardan özel bilişim suçları salt bilişim sitemine veya bilişim sitemi içindeki verilere yönelik suçlardır. Genel bilişim suçları ise doğrudan bilişim sistemini veya verileri hedef almayan ancak bilişim sistemleri vasıtasıyla işlenen suçları içermektedir. Türk Ceza Kanunu‘nda özel bilişim suçları madde 243, 244 ve 245’te üç kategori altında düzenlenmiştir. Bunlar bilişim sistemine yönelik suçlar, bilişim sistemindeki verilere yönmelik suçlar ve banka/kredi kartlarına yönelik suçlardır. Bundan dışında, internet şantaj suçları, müstehcenlik suçu, internet dolandırıcılığı suçları, kripto para suçları ve bahis dolandırıcılığı gibi suçlar da genel bilişim suçu niteliği taşır. Tüm bunlara ek olarak müstehcenlik suçunu da bu kategoriye eklememiz mümkündür.

Bilişim Suçu Avukatı

Bilişim avukatı, bilişim teknolojileri ile ilgili suçlarla yakından ilgilendiğinden, bu tür bilişim bağlantılı ceza hukuku dosyalarına bakan avukatlar ise “siber suçlar avukatı” veya “bilişim suçu avukatı” olarak da anılmaktadır. Bu anlamda bilişim suçları avukatları, bilişim suçları nedeniyle açılan savcılık soruşturmalarında ve ceza davalarında şikayetçi ya da şüpheli tarafın yanında olabilir ve şikayetçinin/şüphelinin savunmasını üstlenebilir. Şüpheli taraf açısından bu suçlama, iddia edilen suçun kendisi tarafından doğrudan veya dolaylı olarak işlenmiş olması iddiası ile gerçekleşebilmektedir. Böyle bir durumda, bilişim suçlarının özel ve teknik bir alan olması sebebiyle, konuyla alakalı soruşturma ve kovuşturma süreçlerinde uzman bir bilişim avukatından hukuki destek ya da en azından bir danışmanlık hizmeti almak, davanın şüpheli açısından seyrini ciddi oranda etkilemektedir. Dolayısıyla herhangi bir bilişim suçu bağlantılı soruşturmada mutlaka bir bilişim avukatı ile hareket edilmelidir.

Bilişim suçu avukatının uzmanlık alanı bu anlattıklarımızla sınırlı değildir. Ayrıca Skype video şantaj suçu, Whatsapp ifşa suçu, Facebook şantaj suçu gibi bilişim sistemleri aracılığı ile işlenen şantaj suçu türleri de bilişim suçları avukatının uzmanlık alanına girmektedir. Casus program ile izleme ve dinleme, başkasına ait kredi veya banka kartını kullanma, sahte kredi kartı/banka kartı üretip satma, bu kartları satın alma gibi suç tipleri ile ilgili dosyaların takibini yapmak yine bilişim suçları avukatının görev alanına girmektedir.

İstanbul Bilişim Hukuku Avukatları

İstanbul bilişim avukatı olarak yirmi yılı aşkın bir mesleki tecrübeye sahip olan Atamer Hukuk Bürosu avukatları, bilişim suçlarıyla alakalı pek çok dosyayı takip etmiş ve bu alanlarda teknik ve hukuki olarak uzmanlaşmıştır. Bilişim teknolojileriyle alakalı bu suçlar spesifik bir alana girdiğinden gerçek anlamda teknik bilgisi bulunan ve etkili hukuki destek sağlayacak uzman bir bilişim hukuku avukatı bulmak, özellikle İstanbul gibi büyük bir şehirde bir hayli zordur. Avukatın CV’si, mezun olduğu üniversite, bilişim suçları alanı ile alakalı hangi mesleki başarılara sahip olduğu gibi konuların bilinmesi, hukuki süreçte destek almak üzere seçilecek avukat tarafından mağdur olmamak adına kritik önem taşımaktadır.

Atamer Hukuk Bürosu bilişim avukatları, ifade sürecinde, soruşturma ve kovuşturma aşamalarında, davanın başlatılması ve takibi süresince yirmi yıla yaklaşan bilgisi ve hukuki tecrübesi ile müvekkillerine danışmanlık ve avukatlık hizmeti sunmaktadır. Bilişim suçları konusunda gerek mağdur gerek şüpheli taraf olarak hukuki destek ve hizmet almak için iletişim sayfamızdan büromuz ile iletişime geçebilirsiniz.