Mecidiyeköy - İstanbul
+90-212-706-11-11

Hukuki Makaleler

çocukların cinsel istismarı

Cinsel İstismar Suçu

Cinsel istismar suçu veya kanunda geçen şekliyle çocukların cinsel istismarı, TCK 103’te düzenlenmiş olan ve ceza hukuku bakımından en vahim suçlardan birisidir.  Bu suçun en genel tanımı, çocuk yaştaki kişilere karşı cinsel içerikli davranışlar gerçekleştirilmesidir. Çocukların cinsel istismarı suçu, Türk Ceza Kanunu sisteminde cezası en ağır suçlarından birisidir. Kanunun yapım aşamasında TBMM, 18 yaşından küçük bireylere karşı işlenen cinsel suçları, yetişkin bir insana karşı işlenen cinsel suçlardan daha ağır bir yaptırıma bağlamıştır. İstismar suçunun oluşumu bakımından cinsel amaçlı bir davranışın gerçekleşmesi yeterli olup cinsel ilişkinin kurulmuş olması şart değildir. Cinsel niyetle yapılan bir vücut teması dahi suçun oluşumu için yeterli olabilmektedir.

Cinsel İstismar Suçunun Cezası

TCK madde 103’e göre cinsel istismar suçunun standart cezası 8 yıl ile 15 yıl hapis cezası arasındadır. Suçun işleniş şekline veya mağdurun özelliğine göre bu standart ceza azalmakta veya artmaktadır. Eğer cinsel istismar suçu sarkıntılık seviyesinde kalmış ve daha ileri gitmemişse ceza 3 – 8 yıl arası hapis cezası olacaktır. Eğer istismar eylemi mağdurun vücuduna organ veya bir isim sokmak suretiyle gerçekleşmişse suçun cezası en az 16 yıl hapis, mağdurun yaşı 12’den küçükse ceza da 18 yıl hapisten aşağı olmayacaktır.  Eğer suçun işlenmesi sonucu mağdur bitkisel hayata girmiş veya ölmüşse bu durumda failin alacağı ceza  ömür boyu hapis olacaktır. Bunlar dışında cinsel istismar suçunda cezayı ağırlaştıran ve cezanın %50 artmasına gerekçe olan sebepler şunlardır:

  • Suçun birden fazla kişi ile birlikte işlenmesi
  • Suçun, birinci, ikinci veya üçüncü derece akraba tarafından işlenmiş olması
  • Suçun vasi, öğretmen, bakıcı veya benzeri bakım gözetim sorumluluğu olan bir kişi tarafından işlenmesi
  • Kamu görevinin veya hizmet ilişkisinin verdiği imkan dahilinde suçun işlenmiş olması
  • Toplu ve kalabalık yerlerde suçun işlenmesi

İstismarın Sarkıntılık Düzeyinde Kalması

Eğer cinsel istismar suçu sarkıntılık seviyesinde kalmışsa ve mağdurun yaşı 12-18 arasındaysa sarkıntılık seviyesinde kalan cinsel istismarın cezası 3 – 8 yıl arası hapis cezası olacaktır.  Sarkıntılık mağduru eğer henüz 12 yaşını doldurmadıysa bu durumda sarkıntılığın cezası en az 5 yıl hapis cezasından başlayacaktır. Görüleceği üzere suçun istismar mı yoksa sarkıntılık seviyesinde mi olduğu hususu ceza miktarının tayininde son derece etkili olmaktadır.

Cinsel İstismar Suçunda Soruşturma ve Ceza Davası

Bu tür istismar suçlarında şüpheli ve sanıklar genel olarak tutuklu yargılanmaktadır. Ayrıca bu tür bir suçun işlendiği gerekçesiyle açılan soruşturmalarda adli muayeneye ek olarak mağdurun yaşı 18’den küçük olduğu için mağdurun beyan ve ifadesi bir uzman eşliğinde alınmakta ayrıca adli görüşme odalarında yine uzman görevliler eşliğinde mağdur çocukla video kayıt altına alınan özel bir görüşme yapılmaktadır. Cinsel istismar nedeniyle açılan savcılık soruşturmalarına ve ağır ceza davalarına bakan ceza avukatı olarak iletişim sayfamızdaki telefon numarasından bize ulaşabilirsiniz.